4.5. Mezinárodní den hasičů

04.05.2023

     Dnes slaví svátek svatý Florián, patron  nejen hasičů, kterého si připomínáme právě 4.5.. A kdo, že to vlastně ten svatý Florián byl? Připomeňme si jej v textu níže.

     Svatý Florián (Sanctus Florianus), vlastním jménem Florian von Lorch,  patří mezi nejpopulárnější světce v Českých zemích. Svatý Florián se pravděpodobně narodil roku 250 n. l. v obci Cetia, později Zeiselmauer-Wolfpassing, na okraji provincie Noricum, dnes spolková země Dolní Rakousy ležící v Rakousku. Působil jako plukovník římského vojska v Cetii , poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum (neboli Lorch, odtud jeho jméno), které je dnes částí obce Enns v Rakousku. Byl horlivým křesťanem a tak za vlády císaře Diokleciána tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu byla jeho křesťanská víra odhalena a byl sesazen z funkce správce římské provincie. Císařský náměstek Aquilinus ho dal dle legendy opakovaně bičovat a stahovat z kůže, avšak Florián se i tak odmítl  své křesťanské víry vzdát. Aquilinus je tedy odsoudil k smrti.

     Svatý Florián zemřel dne 4. května roku 304 našeho letopočtu poté, co byl svržen z mostu do řeky Enže s mlýnským kolem připevněným na krku. Provizorně jej pohřbila křesťanka Valérie na svém statku. Odtud byly jeho ostatky později přeneseny a pohřbeny poblíž dnešního Lince, kde byl nad jeho hrobem v 6. století postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru se objevuje v roku 819. Ani zde však jeho ostatky nenalezly dlouhého odpočinku a v 11. století byly převezeny dvěma jáhny (duchovními, kteří přijali nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý (1138 –1194, vládl 1177-1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem, papeže Lucia III. (1110 –1185, jako papež 1181-1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Žádosti bylo vyhověno, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Další část relikvií je umístěna například v katedrále sv. Václava v Olomouci, a v kostelích na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a Horní Rovni. Tyto maličké fragmenty Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, neboť Florián - umučený ve vodě, se stal patronem hasičů.

     Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám.

     Památka sv. Floriána je oslavována 4. května. Stal se patronem všech hasičů, kominíků, hrnčířů, pekařů a zedníků. Je ochráncem před požáry a velkou vodou a tak představoval v dřívějších dobách běžný a hojně užívaný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat stavení. Svého času bylo o jeho svátku zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí.

    Floriánovo "hasičství" je však třeba chápat v symbolickém slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho "hasičství" jsou výsledkem pozdějších legend. V souvislosti se sv. Floriánem vznikla i celá řada lidových rčení. Nejznámějším je:

 "Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián."


   Přejeme všem příjemný mezinárodní den hasičů!

-jp-