Pan Miroslav Lébl


M i r o s l a v  L é b l

Čestný starosta SDH Klínec, člen Klubu ZH a člen ČF 7. okrsku,

nositel Medaile "Za mimořádné zásluhy"

zemřel náhle ve věku nedožitých 65 let  
dne 13. 12. 2012

Bratr Miroslav Lébl se narodil 17. 2. 1948 a celý svůj život prožil jako rodák v Klínci. Hned po vstupu do SDH svou aktivitou a obětavostí prokázal smysl pro ryzí kamarádství. Brzy na to za jeho zanícení pro myšlenku hasičské dobrovolnosti byl zvolen do čela SDH Klínec. Funkci dřívějšího předsedy, dnes starosty, vykonával přes 30 roků. Za jeho vedení dosáhl sbor širokého ohlasu v okrese Praha - západ a uznání v rámci Středočeského kraje. Za jeho působení v čele sboru se družstvo žen zúčasnilo celostátního kola v PS v Plzni. Jeho přičiněním byla v několika etapách rozšiřována hasičská zbrojnice do dnešní podoby, kterou provedli členové sboru. Jako zedník vykonal tisíce hodin pro zvelebení obce, kdy se podílel při stavbě zdravotního střediska, ZŠ, kabin TJ, rozšíření místního hřbitova, rekonstrukcích právě hasičské zbrojnice a mnoha dalších akcí v obci. Mirek, náš dobrý kamarád, však neměl svůj osobní život lehký, protože jako nedospělému chlapci mu zemřela matka a on sám se s otcem starali o domácnost. Přes jeho osud nezatrpknul, stal se pevným článkem party Klínečáků, která aktivně působila v SDH na organizování plesů, tanečních zábav, vyhlášených masopustů a širokého společenského života v obci. Do posledních dnů svého života i přes své zdravotní potíže vždy ochotně podal sboru ruku, zejména při přípravě jeho vynikajících gulášů pro sborové akce.


Mirku,

děkujeme Ti, bohužel již na druhý břeh života, za Tvojí dlouholetu nezištnou práci pro sbor i 7. okrsek. Je nám všem líto, že již s Tebou nebudeme moci zavzpomínat na dlouhé roky strávené kolem "hasičiny" v upřímném kamarátsdví. Měli jsme Tě rádi a budeš nám moc chybět!

Čest Tvé památce!

Klub ZH a ČF 7. Okrsku

SDH Klínec