102. výročí vzniku ČSR

28.10.2020

Klub ZH 7. okrsku a jeho členové si připomínají v této těžké době " Covidu 19" vznik ČSR 28. října 1918, u kterého stál především T.G.Masaryk, Dr.E.Beneš, M.R.Štefánik a další muži 28. října 1918.

Svůj podíl na vzniku nového státu mají i oběti dobrovolných hasičů, kteří na frontách I. Světové války v Rusku, Francii a Itálii položili své životy. Byli mezi nimi také členové SDH našeho okrsku, jichž jména jsou uvedena na pomnících obětí války našich obcích.

Každoročně se k těmto pomníkům kladou věnce vedením obcí, za účasti hasičů. Letos je však tomu jinak. Tak alespoň touto vzpomínkou vzpomeňme tohoto významného výročí.

Zdeněk Rychlý
Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku Praha západ