Bouře Sabina v Klínci

14.02.2020

11. 2. 2020 po celém území republiky řádila bouře Sabina. Ani Klínci se nevyhnula a tak jsme i my zaznamenali zvýšený výskyt událostí vyžadujících naši přítomnost. Níže nabízíme stručný přehled zásahů, ke kterým jsme byli povoláni:

10.2. 4:45 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ STROMU
strom přes koleje poblíž železniční zastávky Klínec:
- pomocí motorové pily jsme strom odstranili a obnovili provoz na dráze. Na místě jsme spolupracovali s HZS SŽ.  Foto

10.2. 6:37 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ STROMU
strom přes komunikaci u Spáleného mlýna
- jednotka za pomoci motorové pily strom odstranila a obnovila provoz na komunikaci. Foto

10.2. 12:51 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ STROMU
vyvrácený smrk, opřený o štít domu - Klínec
- jednalo se o strom opřený o štít domu, který hrozil následným pádem na připojku elektrického vedení do domu a na silnici, se kterou dům sousedí. Jednotka provedla zábor prostoru a vyčkávala na příjezd výškové techniky potřebné k likvidaci stromu. Nakonec se podařilo zajistit automobilový žebřík u HZS hl. m. Prahy. po jeho příjezdu byl strom postupně odřezáván a odstraněn z domu. Zásah probíhal pět hodin z důvodu vytížení výškové techniky v celém kraji, kdy hrozilo, že na techniku budeme čekat celý den. Na místě jsme spolupracovali s velitelem čety PS Řevnice a AZ 30 HZS hl. m. Prahy. Foto

10.2. 13:08 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ STROMU
popadané stromy na zahradě MŠ Klínec
- po ohlášení události a ujištění, že děti jsou evakuované v budově obecního úřadu obce Klínec, bylo velitelem zásahu(VZ) rozhodnuto o odložení události do vyřešení případu padlého stromu na rodinný dům. Do školky jsme přejeli od předchozí události v půl sedmé. Vzhledem k situaci na místě bylo rozhodnuto o částečném odklizení popadaných stromů. Vzhledem k silnému větru a tmě, vydal VZ zákaz vstupu na pozemek do doby, než nastanou vhodné podmínky k likvidaci. Předběžně domluveno na středu 12.2. Foto

11.2. 3:54 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ STROMU
strom přes komunikaci mezi Klíncem a Trnovou
- jednotka pomocí motorové pily odstranila nalomenou větev ležící na komunikaci bránící průjezdu a obnovila provoz. Foto

11.2. 6:42 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ STROMŮ
popadané stromy u Spáleného mlýna
- jednotka za pomoci motorové pily stromy odstranila a obnovila provoz na komunikaci. Foto

11.2. 14:48 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
uvolněný plech na střeše domu (jednotka nevyjela kvůli nedostatku lidí. Všichni v práci)

12.2. 9:00 - ZOČ - ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ BOUŘE SABINA V AREÁLU MŠ KLÍNEC
- jednotka likvidovala nebezpečné a popadané stromy na zahradě MŠ Klínec. Odstranění následků probíhalo až do 18:00. Foto 

13.2. 17:19 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ STROMU - KLÍNEC
- jednotka provedla zkrácení a pokácení nebezpečně nakloněného stromu, který hrozil pádem na cestu a s ní sousedící pozemek rodinného domu. Foto

13.2. 18:27 - TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
- jednotka provedla odstranění nebezpečné větve hrozící pádem na místním hřbitově. Větev byla lanem stažena na zem mimo prostor hrobů. Foto