Masarykova vatra 2022

06.11.2022

Dne 28. 10. 2022 navečer jsme se opět po roce sešli u hasičské zbrojnice při příležitosti pálení Masarykovy vatry. Kolébkou zmíněné akce jsou od roku 1937 Lány. Během ní si tradičně připomínáme vznik Československé republiky v čele s prezidentem T. G. Masarykem. Celá akce byla uspořádána klubem Zasloužilých hasičů 7. okrsku ve spolupráci s SDH Klínec a OSH Praha - západ. Přivítali jsme zde řadu vzácných hostů, kterými byli zastupitel Středočeského kraje pan Robert Bezděk, senátor Petr Štěpánek a místostarosta obce Ondřej Freudl.

Na začátku akce zazněla československá hymna v podání Jaroslava Nováka. V podání Jaroslava Nováka zazněly také písně "Teče voda, teče" či milovaná skladba T. G. Masaryka "Ach synku, synku". Následoval projev starosty okresního sdružení hasičů Praha - západ a čtení Hovorů s T. G. M., knihy Karla Čapka

Posléze bylo předáno slovo významným hostům tohoto slavnostního setkání. Přítomné zástupce okrskových sborů z Líšnice, Trnové, Čisovic, Mokropes, Bojova, a v neposlední řadě spřáteleného spolku Vltavan Davle, pozdravil místostarosta obce Klínec Ondřej Freudl. Poté byla sboru dobrovolných hasičů v Klínci předána záslužná medaile od starosty Okresního sdružení hasičů Praha-západ Josefa Myslína.

Kolem 18.00 hod. bylo přistoupeno k vlastnímu zapálení Masarykovy vatry. Tohoto úkolu se zhostili senátor Petr Štěpánek a místostarosta Ondřej Freudl. Následovalo občerstvení v zázemí hasičské zbrojnice, kde bylo možné si prohlédnout malou expozici fotografií a článků o životě T. G. Masaryka.

Pevně věříme, že i v příštím roce se v tento významný den opět sejdeme a připomeneme si odkaz prvního československého prezidenta.


Foto zde


-db-