Masarykova vatra 2023

30.10.2023

Tradice zapalování Masarykovy vatry má své kořeny již v březnu 1935, kdy lánský Sbor dobrovolných hasičů přišel s návrhem, že na počest 85. narozenin prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka zazní po celé republice v 19.00 hodin hasičské trubky. Na tento "signál" pak ve všech obcích, kde fungují hasičské sbory, vzplanou připravené Masarykovy vatry.V Lánech předcházel zapálení hranice lampiónový průvod od brány ke hřbitovu, kterého se podle místní kroniky v roce 1935 zúčastnilo 600 občanů. Další dva roky se úspěšná akce opakovala. Masarykova vatra se stala oblíbenou tradicí, které se účastnily stovky obyvatel především z Lán.V roce 1937 se však Masarykova vatra rozhořela dvakrát, a to i v předvečer prezidentova pohřbu. Lánští hasiči chtěli tradici rozšířit a Masarykova vatra tak měla být v budoucnu zapalována v den výročí narození prezidenta Osvoboditele a v den výročí jeho úmrtí. Zapálena však už mohla být pouze jediná vatra 7. března 1938. Druhá světová válka jakékoli pokusy o udržení Masarykovy památky potlačila.První poválečná Masarykova vatra se konala roku 1947 opět v březnu, kdy ji uspořádaly hasičské sbory Lán a Vašírova. Tato Masarykova vatra ale byla také ve své historii poslední, obnovenou tradici přerušil komunistický převrat a období totality.

Převzato z webu muzea T.G.M.


V dochovaných kronikách našeho hasičského sboru se dozvídáme, že tomu tak bylo i u nás. v Klínci se v roce 1935 rozezněly trubky a vzplanula vatra. Bohužel osud této akce byl stejný jako v Lánech a zbytku celé republiky. Obnova této tradice V Klínci trvala o něco déle než v Lánech. U nás však nezapalujeme vatru v den výročí úmrtí T.G.M., ale v den vzniku samostatného Československého státu.

První obnovenou Masarykovu vatru jsme zapálili před pěti lety v den 100. výročí vzniku samostatného Československa. Od té doby se každý rok scházíme v tento, pro naši republiku tak významný den, před hasičskou zbrojnicí. Nebylo tomu jinak ani letos. Akci předcházelo hromadné focení členů sboru, občanů a hostů Masarykovy vatry v rámci 125 let trvání hasičského sboru, z důvodu opomenutí fotografie v průběhu srpnové oslavy.

Před samotným začátkem jsme uvítali všechny hosty a mohli zhlédnout dokument o životě a ideologii T.G.M. Následovalo zahájení akce, kterého se zhostila Petra Myslínová Cejpková. Uvítala vzácné hosty, mezi které patří senátor Petr Štěpánek, zastupitel středočeského kraje Robert Bezděk, poslanec Tomáš Helebrant, starostka obce Markéta Polívková, starosta OSH Praha – západ Josef Myslín a mnoho dalších, kteří pronesli krátkou řeč. Mezi nimi také nechyběl ani proslov starosty SDH Herberta Rájka nebo také starosty 7. okrsku Jana Říhy.

Po uvítání hostů nám zazpíval československou státní hymnu Jaroslav Novák, kterého doprovázel na housle pan Žůrek z Líšnice. V jejich podání později zazněly také písně "Teče voda, teče" či milovaná skladba T. G. Masaryka "Ach synku, synku".

V průběhu večera nás Petra Myslínová Cejpková seznámila se životem a ideologiemi TGM. Poté jsme přistoupili k samotnému zapálení Masarykovy vatry, kterého se zhostili poslanec Tomáš Helebrant a starostka obce Markéta Polívková.

Jsme rádi, že jsme se mohli opět sejít a připomenout si odkaz, který nám zde zanechal první československý prezident T. G. Masaryk a doufáme, že se zde opět sejdeme v příštím roce.

Foto z celé akce zde

-bd-