Mimořádná VVH SDH Klínec

25.07.2022

     Dne 15.6.2022 byla uskutečněna mimořádná valná hromada, která měla na programu jediný bod - volbu nového starosty a členů výboru SDH pro volební období 2020 -2025. Valná hromada proběhla jako vždy v sále hasičské zbrojnice za účasti nadpoloviční většiny členů SDH. Dále jsme zde přivítali starostu OSH Praha - západ Josefa Myslína se svou asistentkou Petrou Myslínovou. Ve volné diskuzi jsme se dozvěděli mnoho důležitých informací o fungovaní OSH, a to jak se zasazují o rozvoj hasičského sportu u malých dětí a dorostu. Nově zvolenému výboru přejeme mnoho sil v plnění úkolů, hodně zdraví a chuti do práce.

Starosta SDH Herbert Rájek

Náměstek starosty SDH Božena Dvořáková

Velitel SDH Jiří Wohlmuth

Strojník SDH František Obermajer ml.

Jednatel SDH Petra Uvírová

Hospodář SDH Petra Uvírová

Referentka žen SDH Dana Machková

Člen výboru SDH Vlastimil Lizánek st.

Člen výboru SDH Štěpán Moravčík

Člen výboru SDH Zděnka Marková

Revizor SDH Lucie Obermajerová


-db-