Odstranění nebezpečných stavů 29.2.-1.3.2016

02.03.2016

Během noci 29.2. byla jednotka postupně vysílána jak na žádost starosty, tak na žádost krajského operačního střediska a to ve většině případů k události typu odstranění nebezpečných stavů. Během noci především odklízela popadané stromy z komunikací a mimo jiné asistovala i SŽDC při práci na kolejích.

Po krátkém odpočinku byla jednotka druhý den 1.3. opět povolána operačním střediskem v 12:55 a po náročné noci ji čekal zásah v podobě odstranění nebezpečných stavů v podobě větví popadaných na elektrickém vedení ve výšce 4 metrů. Událost se nacházela v Bratřínově, kde se jednotka setkala spolu s dalšími sbory a větve odstranili. Během zpáteční cesty pak byli hasiči z Klínce požádáni o prořezání vlakové tratě z Bojova do Měchenic.

Během této kalamity zasahovala jednotka z Klínce u celkem 6 událostí, které byli v některých chvílích velmi nebezpečné a náročné.

Foto zde, nebo po kliknutí na obrázek vpravo