Ořez větví v Klínci

21.11.2023

     20. listopadu naše jednotka ve spolupráci s JSDH Řepy provedla ořez větví zasahujících do elektrického vedení veřejného osvětlení v obci.  Odstranili jsme větve, které za větrného počasí způsobovaly vyzkratování vedení a pád jističe veřejného osvětlení, jehož následkem byla nefunkčnost osvětlení v části obce.


-jp-