Slavnostní jízda při příležitosti 100 let ČSR

31.10.2018

V sobotu 27.10.2018 se v obcích 7. okrsku OSH Praha - západ uskutečnila slavnostní jízda při příležitosti oslav 100 let od založení ČSR. V rámci té se konala zastávka u pomníku padlých v daných obcích, kde byly položeny kytice, uctěna památka padlých a zazněla státní hymna. Následovalo zapálení vatry TGM u naší zbrojnice a předání ocenění členům 7. okrsku, debata a zábava. Více se dočtete v přiloženém textu pana Zdeňka Rychlého, člena SDH Bojov a vedoucího klubu ZH:


Slavnostní jízda hasičů 7. okrsku na počest 100. výročí Československé republiky

V sobotu 27. 10. 2018, v předvečer výročí vyhlášení samostatnosti Československého státu, proběhla po obcích, kde mají svá sídla SDH 7. okrsku Praha - západ, slavnostní jízda hasičů na počest vzniku Československé republiky před 100 lety. Kolona hasičských a soukromých aut, ozdobených státními vlajkami s hasiči a prapory všech sborů v okrsku, zavítala do všech obcí sdružených v 7. okrsku OSH Praha - západ.

V každé obci u pomníku padlých se na povel okrskového velitele br. Wohlmutha hasiči seřadili v čele se státní vlajkou a sborovými prapory, následovali ti,co nesli věnce a kytice, a poté další zúčastnění. Scénář pietního aktu u každého pomníku řídil starosta 7. Okrsku, br. Říha. Jako zahájení aktů vždy zazněla reprodukovaná státní československá hymna. Jen v Líšnici zahráli hymnu bratři Novák a Žůrek na housle a ostatní se připojili svým zpěvem. Následně byly položeny věnce či květiny. Ve všech případech k pomníkům padlých položili svou nádhernou živou kytici bílých květů pan radní Bezděk a starosta OSH bratr Myslín v barvě rudé. Pak následovaly krátké projevy místních představitelů obcí či zástupců SDH. Takto probíhal scénář prakticky všude, kdy po pietním aktu v Klínci se hasiči přesunuli ve tvaru přes nově vzniklý park na prostranství před místní hasičskou zbrojnici.

Dalším bodem bylo z popudu Klubu ZH zapálení "Masarykové vatry" (v minulosti tato tradiční pravidelná vzpomínka hasičů k úmrtí TGM vznikla a dosud je pořádána hasiči v Lánech), kterou připravili klínečtí hasiči. Po krátkém projevu vedoucího Klubu ZH br. Rychlého o významu pálení vatry a připomenutí prvního prezidenta - osvoboditele, byla vatra panem radním Bezděkem a klíneckou starostkou paní Polívkovou pomocí hořících fagulí zapálena. K rozhořelé Masarykově vatře účastníci zazpívali při zvuku dvou houslistů z SDH Líšnice Masarykovu oblíbenou národní píseň "Ach synku, synku". Po chvíli pohledů na hořící vatru se postupně všichni odebrali do útrob hasičské zbrojnice, kde pro přítomné klínečtí přichystali občerstvení.

Na slavnostní schůzi, která se následně konala, se dostavil též starosta KSH bratr Lacina a náměstek starosty OSH PZ bratr Jeřábek. Schůze bylo přítomno též devět ZH z 7. okrsku a ZH ze Stříbrné Lhoty bratr Čermák. Slavnostní chorál doprovázel nástup vlajkonošů se sborovými prapory, kteří se s nimi zařadili za improvizovanou tribunu k praporu SH ČMS a okresnímu praporu hasičů Praha - západ, kde setrvali až do konce slavnostní schůze.Celou dobu slavnostní schůzí důstojně a srozumitelně provázela pracovnice OSH Praha - západ sestra Myslínová Cejpková. Po úvodní československé státní hymně zahájila okrskovou oslavu 100. výročí ČSR. Posléze byla uctěna minutou ticha památka všech, kteří nás svým skonem předešli a zasloužili se jak o vznik našeho státu a také hasičů v dobrovolné požární ochraně.Úvodní a velmi pěkný projev přednesl starosta OSH Myslín. Poté ve svých vystoupeních promluvili o významném výročí a podílu hasičů na vzniku nového svobodného státu pánové: Říha, JUDr. Bezděk, CSc., starosta KSH p. Lacina, starostka obce pí. Polívková a za Klub ZH 7. okrsku Rychlý.

Po úvodních projevech pánové Říha a Myslín předali hostům a také zástupcům zúčastněných obcí i hasičských sborů pamětní listy. Kromě zástupců šesti obcí a k nim příslušných šesti sborů 7. okrsku byl pamětní list také předán SDH Stříbrná Lhota z 8. okrsku, který převzal Zasloužilý hasič br. Čermák.

Následovalo ocenění nejzasloužilejších hasičů ve sborech pamětními medailemi, záslužnými medailemi OSH, KSH, včetně medaile sv. Floriána br. Zikánovi k životnímu jubileu. Pamětní medaile byla předána i panu radnímu Bezděkovi a paní starostce Polívkové. Tato ocenění předali pánové Lacina, Myslín a Říha. Mezi vyznamenanými byli i ti nejstarší, tedy Zasloužilí hasiči. Ve volné debatě pak svým upřímným vystoupením přispěli bratři Petřík z Jíloviště a bratr ZH Obermajer z Klínce s poděkováním paní starostce za velkou podporu klíneckým hasičům.

Celý hasičský půlden, plný pokládání věnců a krásné československé hymny, zapálením vatry a všech řečnických vystoupení, které vyjadřovaly díky zakladatelům státu a mnohých obětí z řad hasičů v I. světové válce, skončila i tato slavnostní schůze odchodem praporečníků. Po ukončení této slavnostní schůze byl na volném prostoru před hasičskou zbrojnicí a rybníkem odpálen ohňostroj.

Celá tato akce 7. okrsku našla velkou odezvu, zejména v řadách těch starších hasičů, kteří ještě v sobě mají vlastenecké cítění a poznali hrůzy války, byla hodnocena jako velmi důstojná a která naznačila další potřebu toto dále prohlubovat, zejména u mladší generace - vlastenectví a hrdost, že jsme Češi. A hasiči mají být v tomto vzorem, jako tomu vždy bylo tradicí!

Za Klub ZH 7. okrsku Zdeněk Rychlý
Text nebyl nikterak upravován ani krácen.
Fotky z jízdy ke shlédnutí zde