Vatra TGM 2019

26.10.2019

     V pátek 25.10.2019 jsme ve spolupráci s Klubem ZH 7. okrsku, OSH Praha-západ, Obecním úřadem obce Klínec, Vltavan Davle a s Dělnickou tělocvičnou jednotou Havlíček z Řevnic za účasti radního pro bezpečnost a zdravotnictví Středočeského kraje pana JUDr. Roberta Bezděka, starostky obce Klínec paní Bc. Markéty Polívkévé, starosty OSH PZ panem Josefem Myslínem s chotí a členů SDH Trnová, Líšnice ,Čisovice, Bojov, spolky Vltavan Davle, Tělocvičné jednoty Havlíček Řevnice a široké veřejnosti uspořádali před naší zbrojnicí vzpomínku na oběti první světové války, jejíž součástí byl pochod k pomníku padlých, položení věnce u něj a krátký proslov starostky obce Klínec paní Bc. Markéty Polívkové. 

     Poté se průvod vydal do parčíku nad velkým rybníkem, kde byla zalita Lípa svobody vysazená u příležitosti 100 let od založení Československa a krátký proslov zde přednesl vedoucí klubu ZH pan Zdeněk Rychlý. Odtud už se všichni vrátili zpět k hasičárně, kde už na své zapálení čekala Vatra TGM. Zapalování těchto vater ve dny výročí vzniku Československa se traduje již od roku 1935 a u nás v Klínci se tato tradice obnovila v minulém roce zásluhou zejména Klubu zasloužilých hasičů 7. okrsku Prahy-západ. Zapálení doprovázel zpěv oblíbených písní TGM a recitace básně "To kalné ráno" v podání manželky starosty OSH PZ paní Bc. Petry Myslínové Cejpkové a předání medaile panu radnímu JUDr. Robertu Bezděkovi z rukou starosty OSH PZ. 

     Na závěr bylo připraveno pohoštění s občerstvením v klubovně SDH Klínec ve formě sekané a skvělých zákusků od Božky Dvořákové.

Foto zde