Výroční valná hromada 2020

14.02.2020

 Dne 7.2. 2020 se konala výroční valná hromada našeho sboru. Jako vždy byla hojná účast nejen našich sborů, ale i z řad okolních sborů a přátel sboru.

Jak bývá zvykem, byla přednesena zpráva o činnosti SDH v loňském roce, návrh činnosti v roce letošním a volby do vedení sboru pro období 2020 - 2025. Součástí VVH byla i zpráva o činnosti JSDH Klínec. Oficiální část večera byla zakončena zdravicemi ze strany hostů. Pak následovalo občerstvení ve formě skvělého guláše a volná zábava. Bohužel nám těsně před schůzí bylo oznámeno, že se budeme muset obejít bez živé hudby, neb polovina kapely onemocněla. I tak jsme si poradili a zábava proudila až do pozdních nočních hodin.

Výsledky voleb do představenstva SDH Klínec pro volební období 2020 - 2025

Starosta SDH                         František Obermajer st.

Náměstek starosty SDH        Herbert Rájek 
Velitel SDH                            Jiří Wohlmuth 
Strojník SDH                          František Obermajer ml. 
Jednatel SDH                        Petra Uvírová 
Hospodář SDH                      Petra Uvírová
Referentka žen SDH              Dana Machková
Člen výboru SDH                   Vlastimil Lizánek st. 
Člen výboru SDH                   Zdeňka Marková 
Člen výboru SDH                   Štěpán Moravčík 
Člen výboru SDH                   Božena Dvořáková
Revizor SDH                          Jan Dvořák 
Členka komise                      Marie Lizánková 
Členka komise                      Jaroslava Obermajerová

foto zde