Vyvrácený strom - Klínec

20.02.2022

   17.2.2022 ve 4:42 byla naše jednotka vyslána k vyvrácenému stromu přes silnici v kopci nad Spáleným mlýnem, Jednotka vyjela vozidlem CAS 15 v počtu 1+6. Na místě se jednalo o vyvrácený strom blokující provoz na komunikaci v celé šíři. Strom jsme pomocí motorové pily rozřezali a obnovili jsme provoz na silnici.


Foto zde