Nový prapor SDH Mokropsy

21.09.2022

     V sobotu 17. září 2022 se členové našeho sboru zúčastnili slavnostního předání a žehnání praporu SDH Mokropsy. Celý slavnostní akt započal před místní kapličkou (původní hasičskou zbrojnicí ), kde se sešli společně se členy SDH Mokropsy zástupci okolních sborů a spolků s prapory, ale také zástupci města Černošice se senátorem Jiřím Oberfaltzerem a ministryní Helenou Langšádlovou, bývalou černošickou starostkou.

     Po zahájení a položení věnce k pomníku, státní hymně a uctění památky zemřelých hasičů jsme se průvodem odebrali před současnou hasičskou zbrojnici. V čele průvodu byla tažena koňská stříkačka z roku 1898, poté pochodovali praporečníci s novým praporem, členové JSDH Mokropsy, praporečníci pozvaných spolků a ostatní veřejnost.

     U hasičské zbrojnice proběhlo představení nového praporu, žehnání, vystoupení hostů, ale také pěvecké a taneční vystoupení uměleckého sboru.

     Pro mokropeské hasiče se jedná o první prapor po téměř sto dvaceti letech činnosti. Barva praporu znázorňuje vodu, řeku Berounku protékající městem, a povodňové události, které město často postihují. Na aversu (první straně) praporu se seznamujeme se základními údaji, názvem sboru a rokem založení. Avers je rovněž ozdoben státním znakem Českého království, které bylo v době založení sboru (19. 4. 1903) součástí Rakouska-Uherska. Na reversu praporu (druhé straně) nalezneme nápis, kterým je vyjádřeno poslání hasičské sboru. Dále se zde nachází znak města, postava svatého Floriána, patrona hasičů a ikonicky znázorněné důležité stavby města, kterými jsou původní hasičská zbrojnice a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stavby jsou zobrazeny na zelené ploše, která připomíná současný katastr města.

    SDH Mokropsy děkujeme za pozvání na tuto akci a blahopřejeme jim k získání nového praporu, který je jejich symbolem a odkazem pro budoucí generace.  

     Foto zde


-db-