HASIČI KLÍNEC

JSME TAM, KDE NÁS POTŘEBUJETE

Dne 3.2.2024 v 18:57 byla naše jednotka vyslána k hlášenému požáru na zahradě rodinneho domu v Klínci. Jednotka vyjela s CAS 15 Renault G 270. Na místě jsme zjistili, že se jedná o nehlídané ohniště, ve kterém vítr rozfoukával uhlíky po celodenním pálení a ty hrozí rozšířením ohně do okolí. Pomocí vysokotlakého proudu jsme ohniště dohasili a...

Dne 18.1.2024 jsme si v rámci pravidelné odborné přípravy udělali výcvik na ledu, kdy jsme procvičovali záchranu osob z praskajícího či probořeného ledu. Jednalo se o způsoby záchrany za pomoci technických prostředků ve výbave jednotky. Zejména za pomoci nastavovacích žebříků a páteřní desky. Součástí výcviku byl i nácvik pohybu po tenkém ledě a...

24.11. naše jednotka asistovala při statických zatěžkávacích zkouškách komunikace v Klínci. Během měření únosnosti podloží pod zamýšlenou asfaltovou cestou jsme pomocí CAS 25 Š 706 RTHP tvořili protizávaží měřícícho zařízení.

Dne 23. listopadu v 16:43 byla naše jednotka vyslána k požáru domu v Klínci. Jednotka vyjela s CAS 15 Renault G270 a OA VW Transporter. Na místě jsme spoupracovali s jednotkami HZS Středočeského kraje - stanice Řevnice a JSDH Jíloviště.

20. listopadu naše jednotka ve spolupráci s JSDH Řepy provedla ořez větví zasahujících do elektrického vedení veřejného osvětlení v obci. Odstranili jsme větve, které za větrného počasí způsobovaly vyzkratování vedení a pád jističe veřejného osvětlení, jehož následkem byla nefunkčnost osvětlení v části obce.

Dne 14.11. 2023 v 15:46 vyjela naše jednotka k ohlášenému stromu, který spadl přes účelovou komunikaci v Klínci. Strom jsme pomocí motorové řetězové pily pořezali a odstranili mimo komunikaci.

Tradice zapalování Masarykovy vatry má své kořeny již v březnu 1935, kdy lánský Sbor dobrovolných hasičů přišel s návrhem, že na počest 85. narozenin prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka zazní po celé republice v 19.00 hodin hasičské trubky. Na tento "signál" pak ve všech obcích, kde fungují hasičské sbory, vzplanou připravené Masarykovy vatry.V...

dovolte mi, abych se s Vámi touto cestou podělil o mé pocity z akce "Trvání jednostodvacátéhopatého založení sboru dobrovolných hasičů v Klínci".

Sobota 19. srpna 2023 byla pro náš sbor výjimečná. V tento den jsme společně oslavili 125. výročí založení hasičů v Klínci. Celá oslava se konala před hasičskou zbrojnicí a v jejím okolí.

Dne 8.7. v 19:58 byla naše jednotka vyslána k požáru lesního porostu poblíž železniční zastávky v Klínci. Po příjezdu na místo události jsme si nejprve museli prořezat cestu neudržovanou lesní komunikací až k místu požáru. Jednalo se o požár porostu na ploše zhruba 3x10 metrů. Požár jsme uhasili pomocí jednoho C proudu. Na místě jsme zasahovali...

Dnes slaví svátek svatý Florián, patron nejen hasičů, kterého si připomínáme právě 4.5.. A kdo, že to vlastně ten svatý Florián byl? Připomeňme si jej v textu níže.

19.4. byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o vytažení utonulé osoby z jímky. Na místě jsme se dostavili společně s jednotkou HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na základnu a jednotka ze Řevnic na místě vyčkala na příjezd kriminální policie a provedla vyproštění osoby bez naší...

V pátek 24.února jsme se opět sešli na výroční valné hromadě našeho sboru v Klínci. Sešli jsme se v sále hasičské zbrojnice společně s kamarády z okolních sborů, zástupců Vltavanu Davle, sponzorů a starostky obce. Ve zprávách sboru a jednotky sboru jsme zhodnotili uspořádané akce, odvedenou práci, účast na hasičských soutěžích a samozřejmě...

V sobotu 10. 12. nás nečekaně opustil náš kamarád Franta Obermajer mladší. Člověk, který vynikal svým talentem pro opravy všeho, co mělo kola, motor nebo prostě jen tu čest, že se mu to dostalo pod ruce. Fanda byl členem naší hasičské rodiny vesměs celý svůj život a nebylo dne, kdy by nebyl hasičem tělem i duší. Reprezentoval sbor na...

Dne 28. 10. 2022 navečer jsme se opět po roce sešli u hasičské zbrojnice při příležitosti pálení Masarykovy vatry. Kolébkou zmíněné akce jsou od roku 1937 Lány. Během ní si tradičně připomínáme vznik Československé republiky v čele s prezidentem T. G. Masarykem. Celá akce byla uspořádána klubem Zasloužilých hasičů 7. okrsku ve spolupráci s SDH...

V sobotu 17. září 2022 se členové našeho sboru zúčastnili slavnostního předání a žehnání praporu SDH Mokropsy. Celý slavnostní akt započal před místní kapličkou (původní hasičskou zbrojnicí ), kde se sešli společně se členy SDH Mokropsy zástupci okolních sborů a spolků s prapory, ale také zástupci města Černošice se senátorem Jiřím Oberfaltzerem a...

Bohužel, čas je neúprosný, nejen že stárneme my, členové SDH, ale také naše technické zázemí. Proto jsme se rozhodli minulý rok zahájit drobné opravy a úpravy. Již na podzim roku 2021 jsme se pustili do malování a oprav sociálních zařízení naší zbrojnice. Sociální zařízení jsme vybavili zásobníky na hygienické potřeby a opravili veškeré nedostatky....

Dne 15.6.2022 byla uskutečněna mimořádná valná hromada, která měla na programu jediný bod - volbu nového starosty a členů výboru SDH pro volební období 2020 -2025. Valná hromada proběhla jako vždy v sále hasičské zbrojnice za účasti nadpoloviční většiny členů SDH. Dále jsme zde přivítali starostu OSH Praha - západ Josefa Myslína se svou asistentkou...

Dne 5.7.2022 v 16:35 byl naší jednotce opět vyhlášen poplach. Jednalo se o vyvrácený strom padlý na komunikaci v Klínci. Jednotka vyjela s CAS 15 Renault G270. Strom jsme pomocí motorové pily rozřezali a obnovili provoz na komunikaci. Na místo se dostavila také jednotka HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice.

Dne 1.7.2022 v 7:39 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se opět o čerpání vodní laguny ohrožující zatopením rodinný dům v Klínci. Jednotka vyjela s OA VW Transporter. Na místě jsme prováděli odčerpání vody pomocí kalového čerpadla mimo pozemek oznamovatelky.

Dne 30.6.2022 ve 14:50 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o čerpání vodní laguny ohrožující zatopením rodinný dům v Klínci. Jednotka vyjela s CAS 15 Renault G270 a OA VW Transporter. Na místě jsme prováděli odčerpání vody mimo pozemek oznamovatelky.

Třetím výjezdem 25.6.2022 byl ve 12:28 případ zatopeného sklepa rodinného domu v Trnové. K události jsme opětovně přejížděli od jiného zásahu s CAS 15 Renault G270 a OA VW Transporter. I v tomto případě se jednalo o zaplavený sklep po vydatném dešti. Nasazeno kalové čerpadlo k odčerpání vody.

25.6.2022 v 10:34 jsme vyjeli k zatopenému sklepu v ubytovacím objektu v obci Trnová. K případu jsme přejeli od předchozí události s CAS 15 Renault G270 a OA VW Transporter. Po příjezdu jsme průzkumem zjistili, že se jedná o zatopený sklep se strojovnou výtahu. Na odčerpání vody jsme nasadili kalové čerpadlo.

25.6.2022 v 8:50 byla naše jednotka vyslána k odčerpání zatopené garáže rodinného domu v Trnové. Jednotka vyjela s CAS 15 Renault G270 a později i OA VW Transporter. Na místě jsme nalezli zatopenou garáž a k ní přiléhající místnosti. Na odčerpání nasazeno plovoucí čerpadlo a po příjezdu OA VW Transporter i kalové čerpadlo Heron. Po odčerpání vody...

20.5.2022 ve 23:15 byla naše jednotka vyslána ke spadlému stromu přes silnici směrem na Bojov, který blokoval provoz. Jednotka vyjela s CAS 15 Renault G270 a strom pomocí motorové pily rozřezala a obnovila plný provoz na komunikaci

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhé nemoci opustil náš dlouholetý starosta SDH Klínec pan František Obermajer. Poslední rozloučení se koná v pátek 6.5. od 11:00 v kostele Všech svatých v Líšnici.