Novinky
Co nového u nás? Co nového pro Vás?

V sobotu jsme společně s OÚ obce Klínec uspořádali avizované vánoční trhy. Byla přichystána spousta občerstvení, teplých i studených nápojů a stánky trhovců přetékaly různorodou nabídkou ručních výrobků či pochutin. Dočkali jsme se i sněhu, takže atmosféra za zvuku českých koled byla dokonalá. Sešla se spousta místních i přespolních, kteří si rádi...

Dovolujeme si vás pozvat na adventní trhy pořádané ve spolupráci s Obecním úřadem obce Klínec dne 15. prosince od 14:00 před hasičskou zbrojnicí v Klínci. Chystáme široký sortiment vánočního zboží a zpívání koled. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 10.11.2018 byla naše jednotka v 19:58 povolána Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje k požáru haly v obci Lety. Jednotka vyjela v počtu 1+7 s CAS 25 Š 706 RTHP ve složení velitel: Jakub Petržila, strojník: Štěpán Moravčík a hasiči: Martin Kamenický, Michal Skála, Miloslav Petržila,...

V sobotu 27.10.2018 se v obcích 7. okrsku OSH Praha - západ uskutečnila slavnostní jízda při příležitosti oslav 100 let od založení ČSR. V rámci té se konala zastávka u pomníku padlých v daných obcích, kde byly položeny kytice, uctěna památka padlých a zazněla státní hymna. Následovalo zapálení vatry TGM u naší zbrojnice a předání ocenění členům 7....

V neděli 21.10.2018 jsme se vydali do Kladna na návštěvu stanice HZS Středočeského kraje. Nejprve jsme měli přednášku o činnosti Krajského operačního a informačního střediska HZS s ukázkou zpracování hovorů na TCTV 112 a klasifikace události. Součástí přednášky byla i prezentace o četnosti tísňových volání na linky 112 a 150 ve Středočeském kraji....

V sobotu 15. září jsme na naší tréninkové louce uspořádali 1. kolo v požárním sportu pro sezonu 2018/2019. Nasadili jsme družstvo mužů a družstvo žen. Soutěž probíhala na dva pokusy a naše ženy se umístily na 2. místě a muži na místě 3. ve svých kategoriích. Děkujeme za hezkou sportovní reprezentaci sboru a opět skvěle zvládnutou přípravu soutěže...

18. srpna to vypuklo a po dlouhých přípravách programu a zásob jsme oslavili 120. výročí založení našeho sboru. Oslavy to byly velkolepé, program bohatý a troufáme si říct, že každý si přišel na své a nikdo se nenudil. Přivítali jsme spousty hostů v čele s panem senátorem Jiřím Oberfalzerem, paní starostkou Markétou Polívkovou a všudypřítomným...

Dne 4.8.2018 ve 12:57 byla naše jednotka vyslána k požáru porostu podél železniční trati v obci Všenory. Jednota vyjela v počtu 1+5 ve složení Jakub Petržila (velitel), Štěpán Moravčík (strojník), Herbert Rájek, Michal Skála, Miloslav Petržila a Pavel Kreperát. Na místě jsme zjistili požár porostu a hromady pořezaných náletů podél trati. V oblasti...

Srdečně vás zveme na oslavy 120 let od založení našeho sboru, které se konají 18.8.2018 od 14:00. Chystáme si pro vás spousty zajímavých statických i dynamických ukázek techniky a zásahů složek IZS, spousty doprovodného programu a živé hudby. Přijďte se mezi nás podívat a pobavit se s námi.

Těšíme se na vás!
SDH Klínec

Dne 16.6.2018 jsme uspořádali druhý ročník Memoriálu Miroslava Lébla v netradičním požárním sportu. Opět se sjela parta skvělých lidí a tak o zábavu nebyla nouze. Trať byla lehce modifikována a tak opět nikdo neměl natrénováno, neboť nebylo předem jisté, co se vlastně poběží. Všechna družstva se s tratí poprala skvěle. Někteří běželi na čas, jiní...

Zveme vás na tradiční venkovní zábavu u naší hasičské zbrojnice. Jako každý rok pro vás chystáme občerstvení v podobě teplých i studených nápojů a něčeho k zakousnutí. To vše za doprovodu dobré muziky. Těšíme se na vás.

Všechny vás srdečně zveme na druhý ročník Memoriálu Miroslava Lébla v Klínci. Přijďte si zasoutěžit nebo alespoň podpořit soutěžící družstva a dobře se pobavit.

24.5.2018 se naši zasloužilý hasiči zúčastnili výletu zasloužilých hasičů 7. okrsku do Lán jako připomenutí 100. výročí ČSR. Součástí výletu byla zastávka na hřbitově v Lánech, kde byla položena kytice u hrobu TGM, dále návštěva muzea TGM, prohlídka místní hasičské zbrojnice, přijetí starostou Lán, oběd a na závěr prohlídka zámeckého parku a...

Včera 6.5.2018 se členové našeho SDH zúčastnili Děkovné mše svaté v líšnickém kostele, kterou uspořádal 7. okrsek OSH Praha - západ se záštitou starosty OSH Praha - západ při příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriana. Po samotné mši následovalo posezení s občerstvením u našich kamarádů líšnických hasičů.