Novinky

Co nového u nás? Co nového pro Vás?

Dne 10.3.2019 ve 22:15 byla naše jednotka vyslána k spadlému stromu u Spáleného mlýna. Jednotka vyjela CAS 25 Škoda 706 RTHP a DA VW Transporter. Na místě průzkumem zjištěny vlivem větru popadané stromy přes sinici vedoucí do Bojova. Jednotka stromy odklidila pomocí motorové pily a pak se vrátila zpět na základnu.

V pátek 22.2.2019 jsme uspořádali Výroční valnou hromadu našeho sboru(VVH). Byly předneseny zprávy o činnosti SDH a JSDH Klínec v loňském roce, revizní zpráva sboru a návrh činnosti pro letošní rok. Následovala diskuze v podobě zdravic hostů v čele se starostkou obce Klínec paní Markétou Polívkovou, starostou OSH Praha - západ Ing. Janem Myslínem a...

V sobotu 9.2.2019 provedla naše jednotka na žádost obce zajištění uvolněného kabelu na střeše místní mateřské školky, který se vlivem tajícího sněhu sesouval dolů se střechy. Jednotka pomocí nastavovacích žebříků vylezla na střechu, kde přetržený, nepoužívaný telefonní kabel smotala a zajistila proti opětovnému posunu směrem dolu.

Zveme vás srdečně na naši výroční valnou hromadu, která se uskuteční dne 22.2.2019 od 19:00 v naší hasičské zbrojnici. Po jejím skončení následuje volná zábava doprovázená živou hudbou a tradičně bohatým občerstvením. Těšíme se na vás!

SDH Klínec

4.2. v 16:02 byla naše jednotka vyslána KOIS k popadaným větvím, které bránili v průjezdnosti silnice u Spáleného mlýna. Jednotka vyjela v 16:07 v počtu 1+3. Průzkumem jsme zjistili, že se jedná o větve ze tří stromů, které zasahují do vozovky a pomocí motorové řetězové pily jsme komunikaci uvolnili. Na místě jsme zasahovali společně s JSDH...

Ve 12:08 byl naší jednotce ohlášen požár popelnice Na Vrškách. Jednotka vyjela ve 12:12 v počtu 1+5 a požár likvidovala 1 C proudem. Ve 12:41 se vrátila zpět na základnu. Na místo se dostavila i jednotka HZS Řevnice.

V sobotu jsme společně s OÚ obce Klínec uspořádali avizované vánoční trhy. Byla přichystána spousta občerstvení, teplých i studených nápojů a stánky trhovců přetékaly různorodou nabídkou ručních výrobků či pochutin. Dočkali jsme se i sněhu, takže atmosféra za zvuku českých koled byla dokonalá. Sešla se spousta místních i přespolních, kteří si rádi...

Dovolujeme si vás pozvat na adventní trhy pořádané ve spolupráci s Obecním úřadem obce Klínec dne 15. prosince od 14:00 před hasičskou zbrojnicí v Klínci. Chystáme široký sortiment vánočního zboží a zpívání koled. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 10.11.2018 byla naše jednotka v 19:58 povolána Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje k požáru haly v obci Lety. Jednotka vyjela v počtu 1+7 s CAS 25 Š 706 RTHP ve složení velitel: Jakub Petržila, strojník: Štěpán Moravčík a hasiči: Martin Kamenický, Michal Skála, Miloslav Petržila,...

V sobotu 27.10.2018 se v obcích 7. okrsku OSH Praha - západ uskutečnila slavnostní jízda při příležitosti oslav 100 let od založení ČSR. V rámci té se konala zastávka u pomníku padlých v daných obcích, kde byly položeny kytice, uctěna památka padlých a zazněla státní hymna. Následovalo zapálení vatry TGM u naší zbrojnice a předání ocenění členům 7....

V neděli 21.10.2018 jsme se vydali do Kladna na návštěvu stanice HZS Středočeského kraje. Nejprve jsme měli přednášku o činnosti Krajského operačního a informačního střediska HZS s ukázkou zpracování hovorů na TCTV 112 a klasifikace události. Součástí přednášky byla i prezentace o četnosti tísňových volání na linky 112 a 150 ve Středočeském kraji....

V sobotu 15. září jsme na naší tréninkové louce uspořádali 1. kolo v požárním sportu pro sezonu 2018/2019. Nasadili jsme družstvo mužů a družstvo žen. Soutěž probíhala na dva pokusy a naše ženy se umístily na 2. místě a muži na místě 3. ve svých kategoriích. Děkujeme za hezkou sportovní reprezentaci sboru a opět skvěle zvládnutou přípravu soutěže...

18. srpna to vypuklo a po dlouhých přípravách programu a zásob jsme oslavili 120. výročí založení našeho sboru. Oslavy to byly velkolepé, program bohatý a troufáme si říct, že každý si přišel na své a nikdo se nenudil. Přivítali jsme spousty hostů v čele s panem senátorem Jiřím Oberfalzerem, paní starostkou Markétou Polívkovou a všudypřítomným...

Dne 4.8.2018 ve 12:57 byla naše jednotka vyslána k požáru porostu podél železniční trati v obci Všenory. Jednota vyjela v počtu 1+5 ve složení Jakub Petržila (velitel), Štěpán Moravčík (strojník), Herbert Rájek, Michal Skála, Miloslav Petržila a Pavel Kreperát. Na místě jsme zjistili požár porostu a hromady pořezaných náletů podél trati. V oblasti...

Srdečně vás zveme na oslavy 120 let od založení našeho sboru, které se konají 18.8.2018 od 14:00. Chystáme si pro vás spousty zajímavých statických i dynamických ukázek techniky a zásahů složek IZS, spousty doprovodného programu a živé hudby. Přijďte se mezi nás podívat a pobavit se s námi.

Těšíme se na vás!
SDH Klínec